przekrę|cić

przekrę|cić
pf — przekrę|cać impf vt 1. (wykonać obrót) to turn
- przekręcić klucz w zamku to turn the key in the lock
- przekręcić kurek od gazu/kontakt to turn the gas knob/the switch on
- miał na głowie czapkę przekręconą daszkiem do tyłu he was wearing a peaked cap back to front
2. (przechylić na bok) to cock [głowę, czapkę] 3. pot. (zepsuć, kręcąc zbyt mocno) to overwind [sprężynę zegarka]; to strip [gwint] 4. pot. (położyć w innej pozycji) to turn
- przekręcił list do góry nogami he turned the letter upside down
- pielęgniarka przekręciła pacjenta na bok the nurse turned the patient over onto his side
5. pot. (niedokładnie powtórzyć) to mispronounce [słowo, nazwisko]; (przeinaczyć) to twist [słowa]; to mispresent [fakty, opinie]
- sens jego wypowiedzi został przekręcony his words have been twisted
6. pot. (zatelefonować) to buzz pot. (do kogoś sb)
- teraz go nie ma, przekręcimy do niego później he’s out now, we’ll buzz him again later
przekręcić się — przekręcać się 1. (wykonać obrót) [osoba, zwierzę, pojazd] to turn 2. (przekrzywić się) [krawat, okulary] to come askew
- kapelusz jej się przekręcił na głowie her hat has come askew
3. pot. (zmienić pozycję) to turn over
- przekręcił się na drugi bok he turned over
4. posp. (umrzeć) to kick the bucket pot.
przekręcić mak/mięso/orzechy przez maszynkę pot. to grind poppy seed/to mince meat/to grind nuts

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”